Fonksiyonel Anatomik Detayları ile konu başlığı ile 19 Mart 2016 da istanbul’da gerçekleştirilen çalıştayımız başarılı şekilde ve oldukça yüksek katılım ile gerçekleştirildi.

Açılışı’ın ardından Doç.Dr. Emre Huri, ürolojik anatomi konusundaki ileri deneyimleri ile prosta cerrahisindeki fonksiyonel anatomik detayları ve fascial anatomiyi vurgulayan konuşmasını gerçekleştirdi. Bu, anatomik konuşmanın ardından Prof. Dr. Tibet Erdoğru, robotik ekstraperitoneal radikal prostatektomi’yi canlı yayında başarılı şekilde gerçekleştirirken, oldukça demonstarif şekilde fascial anatomi detayları, maksimal üretral boyu ve mesane boynu koruyucu yaklaşım ile bilateral intrafascial sinir koruyucu yaklaşım meslektaşlarımız ile paylaşıldı. Prof. Dr. Bülent Oktay’ın laparoskopik ve robotik radikal prostatektomi konusundaki deneyimleri ile moderasyonda önemli pratik bilgiler cerrahi sırasında paylaşıldı.

Öğleden sonraki bölümde Prof. Dr. Muammer Kendici post-radikal prostatektomi erektil rehabilitasyon konusunda oldukça etkin deneyimlerini meslektaşlarımız ile paylaşırken, Doç. Dr. Cenk Gürbüz post-radikal prostatektomi kontinans açısından önemli detayları ve post-radikal cerrahi duloxetine kullanımın yeri konusunda önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. İbrahim Çevik, açık, laparoskopik ve robotik cerrahi teknikler arasındaki komplikasyon, cerrahi sınır tümör pozitifliği, onkolojik veriler bilimsel çalışamlar ve meta-analizler ile paylaşıldı.

Başarılı şekilde gerçekleştirilen bu toplantında emeği geçen herkese ve tüm katılımcı meslektaşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız.

Özel Sektör Üroloji Hekimleri Derneği

PROGRAM DAVETİYESİ