Klivaj Toplantıları

Özel Sektör Üroloji Hekimleri Derneği, yepyeni bir mesleki perspektif ve enerji ile özel sektörde görev alan meslektaşlarımızın eğitsel, mesleki ve teknolojik tüm gelişimlere sürekli erişebilmelerini ve uygulayabilmelerini sağlamak amacındadır.

Ancak özel sektörün doğası gereği meslektaşlarımızın hukuki, idari ve mesleki olarak karşılaştığı/karşılaşacağı birden fazla sorun ve güçlük olduğunun bilincindeyiz. Bu sorunların bir veri tabanında toplanması ve değerlendirilmesini, sorunlara yönelik kalıcı çözüm yaratılması için atılacak önemli adımlardan biri olarak görüyoruz.

Üroloji pratiğinde, hatta genel olarak cerrahi pratiğinde klivaj terimi zor vakarlarda bir kitlenin ya da organın bir kenarından girilip bir yarık  (Fransızca klivaj) açılarak kitlenin/organın yavaş yavaş sabırla serbestleşmesi ve çıkartılmasını tanımlar bize.
Akılda kalıcılığı ve cerrahlar arasında çokça tanınan bir terim olması nedeniyle Klivaj toplantıları adıyla düzenlemeyi planladığımız toplantılar dizisiyle;
Meslek hayatımızda karşılaştığımız sorun ve güçlüklerin KLIVAJ KURULU tarafından sizlerle karşılıklı tartışılması ve ameliyatlarda yaptığımız gibi küçük bir klivaj açıp adım adım, sabırla çözümlenmesi için elimizden geldiğince destek olmayı amaçlıyoruz.

Birincisini İstanbul’da 21 Ekim 2017 tarihinde düzenlemeyi planladığımız Klivaj toplantısında sizlerle bir araya gelmek ve temel stratejimizi belirlemek bizi onurlandıracaktır.
Saygılarımızla