Kasa İnvaze Mesane Kanseri (KİMK) nin Tedavisinde: AUA / ASCO/ ASTRO/ SUO Kılavuz Özeti ile Hap Bilgiler

2019 da 80.470 yeni mesane kanseri tanısı beklenirken (tüm kanserlerin %4.6’sı), mesane kanserine bağlı ölüm yaklaşık 17.670 ( tüm kanserlerin %2.9’u) olarak düşünülmektedir. Yeni teşhis edilen vakaların %25’i kasa invaze mesane kanseri’dir. SEER verilerine göre son 10 yıldır bu oran değişmemiştir. Hap Bilgiler: Kesin tedavi planı öncesinde, detaylı hikaye, fizik muayene, TUR(MT) ve prostatik üretra…

Enürezis nokturnaya güncel yaklaşım: Prof. Dr. Murat Dayanç

Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturna tanısı koyarken nelere dikkat etmeliyiz? Enürezis Nokturna 5 yaşın üzerindeki çocuklarda uyku esnasında, bulunduğu yere istem dışı çiş yapmak olarak tanımlanır. Bilindiği gibi tuvalet alışkanlığı kazanıldıktan sonra minimum 6 ay veya daha fazla, kuru kalabilmeyi başarabilen bir çocukta görülen enürezis sekonder olarak adlandırılırken, 6 aydan uzun kuru kalmayı başaramamış bir enürezis…

Dr. Özcan Kılıç: KARAVAN Önemli olan varmak değil, yolda olmaktır

Önemli olan varmak değil, yolda olmaktır Fransızca’da çölde seyahat eden insanlar anlamındaki “caravane” kelimesinden köken almıştır.  Sürekli seyahat eden çingeneler ve gezgin gösteri insanları kullanıyor olsa da ilk karavanı 1880’de İngiltere’de Dr.William Gordon Stables gezi amaçlı yaptırmış, adını Wanderer koymuştur. İngiltere taşrasını gezmiş ve seyahatini ‘The Gentleman Gypsy’ adlı kitabında yayınlamıştır.   Başlık olarak kullandığım…