EXTREME LAPAROSKOPİ 2018 İZLENİMLERİ

Değerli Meslektaşlarım, Ankara Liv Hastanesi’nde dördüncüsünü düzenlediğimiz Extreme Robotik ve Laparoskopik toplantımızda gerçekleştirilen iki robotik radikal prostatektomi (Retzius koruyucu RP, Dr. Serkan Altınonva, Transperitoneal sol radikal sağ intrafascial sinir koruyucu RP ve genişletilmiş pelvik lenfadenektomi, Dr. Tibet Erdoğru) interaktif şekilde katılan değerli meslektaşlarımız ve öğretim üyelerimiz tarafından ilgi ile izlendi. Sabah seansında Dr. Öner Şanlı…

Prof. Dr. Tibet Erdoğru: Robotik Total İntrakorporeal Radikal Sistoprostatektomi ve İleum’dan Modifiye “Y” Tip Ortotopik Diversiyon uygulamaları

Robotik Total İntrakorporeal Radikal Sistoprostatektomi ve İleum’dan Modifiye “Y” Tip Ortotopik Diversiyon uygulamalarımız, robotik cerrahinin ciddi avantajları nedeniyle giderek artmaktadır. Özellikle uzun boylu ve kilolu hastalarda, diversiyon sırasında ince barsak pedikülünün üretral anastomoz hattına yetişmesinde zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Barsak pedikülü yağlı olgularda bu sorunla daha sık karşılaşılabilmektedir. Total İntrakorporeal olarak Bilateral Sinir Koruyucu ya da Radikal…

Prof. Dr. Sinan Zeren: Retrograd İntrarenal Cerrahi / Etkinlik ve Emniyet

Endoskopik cihazların incelmesi yanında dayanıklılığının ve defleksiyon özelliklerinin arttırılmış olması, kullanılan yardımcı malzemelerin çeşitliliğinde ve kalitelerindeki artış, video görüntüleme, lazer teknolojisi ve irrigasyon sistemlerindeki gelişmeler günümüzde üreterorenoskopi ile uygulanan retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) endikasyonlarını oldukça genişletmiştir. Kullanımda olan fleksıbl üreterorenoskoplar temel olarak fiberoptik (konvansiyonel) ve dijital diye ikiye ayrılmaktadır. 1980’li yıllarda fiberoptik olarak başlayan cihazlar…

Adacıklı varyant

Doç. Dr. Yeşim Sağlıcan: Ürotelyal Karsinomlar

Soru: Bir üroloji uzmanı olarak biliyorum ki, mesanenin ürotelyal karsinomunda çeşitli varyantlar mevcut. Ve bunlar bazen sistektomi öncesi neoadjuvant kemoterapilere rezistansın da göstergesi olabiliyor. Patoloğumdan özellikle bu varyant değerlendirmesini isterken, özet neleri bilmem gerekir? Ürotelyal tümörler; papiller (papillom, malignite potansiyeli düşük ürotelyal neoplazi, papiller karsinom) ve non-papiller (in situ ürotelyal karsinom ve invaziv ürotelyal karsinom)…

Yeni Nesil Ürolojik Eğitim Programı UroKamp 2018 – Urology 4.0 İzlenimlerimiz

ÜroKamp bilimsel programı, üroloji alanında yeni nesil eğitim programı olup, alışılagelmiş eğitim programlarının aksine interaktif, teorik ve pratik eğitim programlarını kapsayan, multidisipliner, teknolojik bir eğitim programı olma özelliğini taşımaktadır. Amaç; ürolojik temel bilgileri eğitim modülleri çerçevesinde kısa ve öz sunum ve kurslarla katılımcılara aktararak, katılımcıların geniş konular dahlinde güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamaktır. ÜroKamp eğitim programı,…

Nasıl Çözüyorum? – Prof. Dr. Bülent Oktay

Böbrek nakli, kronik böbrek yetmezliğinin en etkin tedavisidir.  Böbrek nakli, böbrek hastalığının cerrahi tedavisi olduğu için ürologlar tarafından uygulanmalıdır. Bununla birlikte ülkemizde yaklaşık doksan adet böbrek nakli merkezinden sadece 12’sinde sorumlu uzman ürologdur. Üroloji ihtisası içinde vasküler cerrahi rotasyonu olmadığından, böbrek nakli yapılan üroloji klinikleri dışında üroloji uzmanlık eğitimi alanlar, bu noktada eksik kalmaktadır. Böbrek…

Doç. Dr. TÜMAY İPEKÇİ : Benign Prostat Hiperplazisinde Fitoterapi

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) tedavisinde fitoterapötik ajanlar 1990 yılından beri klinik pratikte kullanılmaktadır. Bu bitkisel ilaç preparatları kökler, tohumlar, polen, kabuk veya meyvelerden yapılır. En yaygın olarak kullanılan bitkiler Cucurbita pepo (kabak çekirdeği), Hypoxis rooperi (Güney Afrika yıldız otu), Pygeum africanum (Afrika erik ağacının kabuğu), Secale cereale (çavdar poleni), Serenoa repens (syn. Sabal serrulata; saw…

Prof. Dr. M. Derya Balbay: ROBOTİK SİSTEKTOMİ SONRASI ÜRİNER DİVERSİYON İNTRAKORPOREAL Mİ EKSTRAKORPOREAL YÖNTEMLE Mİ YAPILMALI?

Robotik sistektomi sonrası üriner diversiyonlar çoğunlukla ekstrakorporeal (EKÜD) yöntemle yapılır. Bu yöntemde genellikle sistektomi ve lenfadenektomi sonrasında karın ön duvarında bir kesi yapılarak barsaklar dışarı alınır, istenilen uzunluktaki segment gastrointestinal trakttan ayrılarak ileal loop veya ortotopik mesane yapılarak ameliyat tamamlanır. Çok az sayıdaki merkezde ise üriner diversiyon safhası da dahil olmak üzere tüm ameliyat robotik…