PNL’de nadir karşılaşılaşılan durum – Uzm. Dr. Mustafa Atak

PNL benim kanımca klasik bir ameliyat değildir. Her operasyon taşın yeri böbrek şekli hidronefroz derecesi ile değişkenlik gösterir. Kaç pnl yaptığımı bilmiyorum ama sayım 2000 civarı olmuştur. 3 kez başıma gelen ve ilk geldiğinde anlam veremediğim ve nasıl çözdüğümü bile bilemediğim 2.ve 3. De tam ne olduğunu anladığım bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bütün hastalar ilk…

PROF. DR. TARIK ESEN: KÜÇÜK SOLİD BÖBREK KİTLELERİNDE MİNİMAL İNVAZİV NEFRON KORUYUCU CERRAHİ: TEKNİK ÖZELLİKLER

GİRİŞ Nefron Koruyucu Cerrahisi (NKC), sürekli genişleyen endikasyonlarla yapılmakta olan, uzun dönem onkolojik sonuçları ile radikal nefrektomiden farksız ancak total böbrek fonksiyonunun korunması açısından özellikle yüksek riskli hastalarda çok daha avantajlı ve bu nedenle ilk önerildiği zorunlu hallerin dışında bugün esasen elektif amaçlarla kullanılan çok önemli bir girişimdir. Kılavuzlar T1a hastalıkta seçkin tedavi olduğunu söylerken,…

Prof. Dr. Levent Türkeri: Prostat Kanseri Tanısında Yeni Bir Dönem: MRI-TRUS Füzyon Kılavuzluğunda Biyopsi

Prostat kanseri tanısı diğer solid organ tümörlerinden önemli farklar göstermektedir.  Bu gün için tanı amacıyla rasgele (belli bir sistematik dahilinde olsa bile) biyopsi yapılan başka bir organ söz konusu değildir. Buna bağlı olarak da birinci basamakta standart kabul edilen 10-12 kor transrektal sistematik biyopsinin tanı etkinliği sınırlıdır. Biyopsi tekniğinde zaman içinde ortaya çıkan gelişmelere ve…

Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu: Varikoseli Olan Azospermik Hastaları Nasıl Tedavi Ediyorum?

Her ne kadar üroloji pratiğinin en eski ve en sık uygulanan ameliyatlarından biri olsa da, bugün hala varikoselektomi operasyonuna ilişkin tartışmalar güncelliğini korumaktadır. Amerikan Reprodüktif Sağlık Derneklerinin son yayınladıkları komite raporuna göre aşağıdaki kriterlerin tamamına sahip olan varikosel hastalarına varikoselektomi ameliyatı uygulanmalıdır (1): Varicosel fizik muayene ile skrotumda palpe edilebilir olmalıdır Çiftin infertilite problemi olmalıdır…

Prof. Dr. Mustafa Sofikerim:Laparoskopik parsiyel nefrektomide sıcak iskemi süresini kısaltmak için ipuçları:

Parsiyel nefrektomi, laparoskopik ürolojik cerrahide yeterli laparoskopik deneyim ve intrakorporeal hızlı ve kesin sütür atma tecrübesi gerektiren bir cerrahidir. Renal hilus klemplenmeden önce tüm cerrahi ekipmanın ve cerrahi sahanın uygun olarak hazırlanması şarttır. İskemi süresini kısaltmak için uyguladığım adımlar sırasıyla: Renal hilusu serbestleştirerek hazırlıyorum Tümörün üzerinde yağ dokusunu koruyarak, rezeksiyon sınırlarını, tümörün etrafını monopolar bir…

2. Pediatrik İnkontinans ve Pediatrik Pelvik Taban Rehabilitasyon Eğitimi kursu

Ankara Çocuk Üroloji ekibi olarak düzenlediğimiz 2. Pediatrik İnkontinans ve Pediatrik Pelvik Taban Rehabilitasyon Eğitimi kursunu şubat ayında gerçekleştireceğiz. Kurs katılımcıları alt üriner sistem ve anorektal fizyoloji, alt üriner sistemde ICCS’e göre terminoloji ve sınıflandırma, alt üriner sistem disfonksiyonlarında invaziv ve invaziv olmayan tanı yöntemleri, mesane ve bağırsak günlüğü analizi, üroflovmetri ve üroflov-EMG teknik ve…

Prof. Dr. Ali Erol: Günümüzde Selim Prostatik Obstrüksiyonun Tedavisinde Lazer Uygulamaları:

Selim prostat büyümesine bağlı mesane çıkımı obstrüksiyonunun tedavisinde, transüretral prostat rezeksiyonunun(TURP) “altın standart yöntem” olarak kabulü, çeşitli dalga boylarındaki ve güçteki lazerlerin daha az morbiditeye sebep olacak şekilde benzer sonuçlar sağlaması nedeni ile tartışılır hale gelmiştir. Yaklaşık 20 yıllık bir süreçte “potassium titanyl phosphate 532”(KTP 532) ile başlayan ve lazerleri tekrar  popüler kılan gelişmeler sonucunda,…