Kite Surf- Prof. Dr. Tibet Erdoğru

İhtisas ve uzmanlık dönemlerindeki yoğun çalışmalar nedeniyle hiç kendime fırsat yaratacak bir hobim olmamıştı. Ta ki 4 yıl önce “Kite Surf” ile tanışana kadar. Uzun yılların acısını çıkarırcasına Crossfit, Kitesurf ve Krav Maga ile dopdolu beni mutlu kılan güzel bir sosyal hayatım oldu. Burada bu hobilerimden KiteSurf ile ilgili olanını sizlerle paylaşmak istedim.   Kontrolsüz şekilde…

Nörojen mesane olgusunda Pudendal Nöromodülasyon

Yaklaşık 20 yıldır, tethred kord  sendromuna bağlı kronik non-obstrüktif idrar retansiyonu nedeniyle TAK (6-7 kere/gün) uygulayan 38 yaşındaki kadın hastanın, buna bağlı klinik anlamlı tekrarlayan idrar yolu infeksiyonu ve akut pyelonefrit atakları söz konusu idi. Bu veriler ışığında, hastamıza ciddi sakral kemik anomalisi nedeniyle sadece sağ S3 bölgesine 2017 yılında Dr. Rahmi Onur tarafından sakral…

Robotik Üro-onkolojinin Püf Noktaları

“Robotik Üro-onkolojinin Püf Noktaları” isimli bilimsel toplantı 17-18. Mayıs. 2019 tarihlerinde İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesinde başarı ile gerçekleştirildi. Başta prostat ve böbrek tümörleri olmak  üzere mesane , testis, üst üriner sistem ve adrenal tümörlerinde robotik cerrahi uygulamaları her yönüyle tartışıldı. Ayrıca, zor robotik girişimler ve komplikasyonlar oturumları oldukça ilgi gördü. Robotik canlı cerrahilerin ve semi-live…

Radikal Sistektomi

Kas invazif mesane tümörlerinin etkin tedavisinde  radikal sistektomi ameliyatı çok etkin bir rol oynar. Mesane, prostat, seminal veziküller kadında ise uterus birlikte çıkartılır. Lenf diseksiyonu ameliyattta evreleme ve tedavi edici etkiye sahiptir. Mesane çıkartıldıktan sonra üriner diversiyon yapılması gerekmektedir. Kontinan veya inkontinan diversiyon teknikleri uygulanır. Ameliyat sonrası süreci etkileyen en önemli   kısım diversiyon sonrası…

Laparoskopik nefrektomide pedikül diseksiyonunda geniş planda çalışmayı nasıl sağlıyorum? – Prof. Dr. M. Öner Şanlı

Laparoskopik nefrektomi, Üroloji pratiğinde en sık yapılan operasyonlardan birisidir. Acıbadem Taksim Hastanesi’nde 5-6 Nisan 2019  tarihinde yapılan zor vakalarda ileri laparoskopik ve robotik cerrahi – Extreme 2019 toplantısında gerçekleştirdiğim parsiyel nefrektomi sırasında; pedikul diseksiyonunda zorlandığım durumlarda kullandığım, böbreğin alt polünün daha fazla mobilizasyonunu amaçlayan cerrahi tekniği göstermiştim. Bu teknik konusunda toplantı sonrasında aldığım geri bildirimler…

Artifisiyel Üriner Sfinkteri Ne Zaman ve Nasıl Uyguluyorum, Komplikasyonlarıyla Nasıl Başaçıkıyorum? – Doç. Dr. Adnan Şimşir

Prostatın gerek hiperplazisi gerekse karsinomunun tedavisi  için uygulanan cerrahi girişimler sonrasında gelişen idrar kaçırma yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir sorundur. Prostatektomi sonrası idrar kaçırma(PSIK) insidansı hernekadar gelişen teknolojiye ve opere olan hastaların yaş ortalamalarının azalmasına bağlı olarak gün geçtikçe azalsa da tüm dünyada önemli ve tedavisi güç bir sorun olmaya devam etmektedir. Erkekte normal…

Dr. Özcan Kılıç: KARAVAN Önemli olan varmak değil, yolda olmaktır

Önemli olan varmak değil, yolda olmaktır Fransızca’da çölde seyahat eden insanlar anlamındaki “caravane” kelimesinden köken almıştır.  Sürekli seyahat eden çingeneler ve gezgin gösteri insanları kullanıyor olsa da ilk karavanı 1880’de İngiltere’de Dr.William Gordon Stables gezi amaçlı yaptırmış, adını Wanderer koymuştur. İngiltere taşrasını gezmiş ve seyahatini ‘The Gentleman Gypsy’ adlı kitabında yayınlamıştır.   Başlık olarak kullandığım…