Kasa İnvaze Mesane Kanseri (KİMK) nin Tedavisinde: AUA / ASCO/ ASTRO/ SUO Kılavuz Özeti ile Hap Bilgiler

2019 da 80.470 yeni mesane kanseri tanısı beklenirken (tüm kanserlerin %4.6’sı), mesane kanserine bağlı ölüm yaklaşık 17.670 ( tüm kanserlerin %2.9’u) olarak düşünülmektedir. Yeni teşhis edilen vakaların %25’i kasa invaze mesane kanseri’dir. SEER verilerine göre son 10 yıldır bu oran değişmemiştir. Hap Bilgiler: Kesin tedavi planı öncesinde, detaylı hikaye, fizik muayene, TUR(MT) ve prostatik üretra…