Adacıklı varyant

Doç. Dr. Yeşim Sağlıcan: Ürotelyal Karsinomlar

Soru: Bir üroloji uzmanı olarak biliyorum ki, mesanenin ürotelyal karsinomunda çeşitli varyantlar mevcut. Ve bunlar bazen sistektomi öncesi neoadjuvant kemoterapilere rezistansın da göstergesi olabiliyor. Patoloğumdan özellikle bu varyant değerlendirmesini isterken, özet neleri bilmem gerekir? Ürotelyal tümörler; papiller (papillom, malignite potansiyeli düşük ürotelyal neoplazi, papiller karsinom) ve non-papiller (in situ ürotelyal karsinom ve invaziv ürotelyal karsinom)…