Doç. Dr. A. Kadir Tepeler: Medikal ekspulsif tedavi üreter taşlarında gerçekten etkin mi? Öneriler değişiyor mu?

Renal kolik ürolojik kaynaklı acil başvuralarının en sık sebebidir. Genellikle başvuran hastalarda yapılan görüntüleme sonrası en sık rastlanan durum üreter taşlarıdır. Bu hastalarda en sık kullanılan ve Avrupa Üroloji Derneği (EAU) kılavuzları tarafından da önerilen tedavi medikal ekspulsif tedavidir (MET). MET  olarak en çok alfa blokerler (tamsulosin) kullanılsa da, kalsiyum kanal blokerleri (nifedipin), kortikosteroidler ve…

Prof. Dr. Rahmi Onur: AŞIRI AKTİF MESANE TEDAVİSİNDE MİRABEGRON + SOLİFENASİN KOMBİNASYONUNA FDA ONAYI!

Aşırı aktif mesane (AAM) oral farmakoterapisinde antimuskarinik ajanlar uzun süredir kullanılmaktadır. Plaseboya oranla anlamlı iyileşme sağlamalarına rağmen bu ajanlarla zaman zaman istenilen yanıt alınamamakta ve uzun süreli tedaviye uyum oranları çoğunlukla düşük olmaktadır. AAM hastalarının toplam 6 antimuskarinik sayısına kadar tüm ajanları denedikleri, hastaların üçte birinden fazlasının ise en az 2 antimuskarinik ilaç kullandığı pek…