Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi: Robotik Radikal Prostatektomide Peroperatif ve Postoperatif Komplikasyonları Azaltmak İçin Ne Yapıyorum?

Robot yardımı laparoskopik radikal prostatektomi 2000’li yılların başında kullanıma girmiş, son 10 yılda hızlı bir şekilde yaygınlaşmış, popülarize olmuş ve prostat kanserinin tedavisinde en yüksek düzeyde kabul görmüştür.   Radikal prostatektomi robotik olarak yapılmaya başlandığı günden beri teknik ilerleme ve yeniliklere ihtiyaç duyulduğu için belirli aralıklarla yeni robot modelleri üretilmektedir. Literatüre göre her 8 erkekten…

Nörojen mesane olgusunda Pudendal Nöromodülasyon

Yaklaşık 20 yıldır, tethred kord  sendromuna bağlı kronik non-obstrüktif idrar retansiyonu nedeniyle TAK (6-7 kere/gün) uygulayan 38 yaşındaki kadın hastanın, buna bağlı klinik anlamlı tekrarlayan idrar yolu infeksiyonu ve akut pyelonefrit atakları söz konusu idi. Bu veriler ışığında, hastamıza ciddi sakral kemik anomalisi nedeniyle sadece sağ S3 bölgesine 2017 yılında Dr. Rahmi Onur tarafından sakral…

Artifisiyel Üriner Sfinkteri Ne Zaman ve Nasıl Uyguluyorum, Komplikasyonlarıyla Nasıl Başaçıkıyorum? – Doç. Dr. Adnan Şimşir

Prostatın gerek hiperplazisi gerekse karsinomunun tedavisi  için uygulanan cerrahi girişimler sonrasında gelişen idrar kaçırma yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir sorundur. Prostatektomi sonrası idrar kaçırma(PSIK) insidansı hernekadar gelişen teknolojiye ve opere olan hastaların yaş ortalamalarının azalmasına bağlı olarak gün geçtikçe azalsa da tüm dünyada önemli ve tedavisi güç bir sorun olmaya devam etmektedir. Erkekte normal…

PNL’de nadir karşılaşılaşılan durum – Uzm. Dr. Mustafa Atak

PNL benim kanımca klasik bir ameliyat değildir. Her operasyon taşın yeri böbrek şekli hidronefroz derecesi ile değişkenlik gösterir. Kaç pnl yaptığımı bilmiyorum ama sayım 2000 civarı olmuştur. 3 kez başıma gelen ve ilk geldiğinde anlam veremediğim ve nasıl çözdüğümü bile bilemediğim 2.ve 3. De tam ne olduğunu anladığım bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bütün hastalar ilk…

Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu: Varikoseli Olan Azospermik Hastaları Nasıl Tedavi Ediyorum?

Her ne kadar üroloji pratiğinin en eski ve en sık uygulanan ameliyatlarından biri olsa da, bugün hala varikoselektomi operasyonuna ilişkin tartışmalar güncelliğini korumaktadır. Amerikan Reprodüktif Sağlık Derneklerinin son yayınladıkları komite raporuna göre aşağıdaki kriterlerin tamamına sahip olan varikosel hastalarına varikoselektomi ameliyatı uygulanmalıdır (1): Varicosel fizik muayene ile skrotumda palpe edilebilir olmalıdır Çiftin infertilite problemi olmalıdır…

Prof. Dr. Mustafa Sofikerim:Laparoskopik parsiyel nefrektomide sıcak iskemi süresini kısaltmak için ipuçları:

Parsiyel nefrektomi, laparoskopik ürolojik cerrahide yeterli laparoskopik deneyim ve intrakorporeal hızlı ve kesin sütür atma tecrübesi gerektiren bir cerrahidir. Renal hilus klemplenmeden önce tüm cerrahi ekipmanın ve cerrahi sahanın uygun olarak hazırlanması şarttır. İskemi süresini kısaltmak için uyguladığım adımlar sırasıyla: Renal hilusu serbestleştirerek hazırlıyorum Tümörün üzerinde yağ dokusunu koruyarak, rezeksiyon sınırlarını, tümörün etrafını monopolar bir…

Prof. Dr. Tibet Erdoğru: Robotik Total İntrakorporeal Radikal Sistoprostatektomi ve İleum’dan Modifiye “Y” Tip Ortotopik Diversiyon uygulamaları

Robotik Total İntrakorporeal Radikal Sistoprostatektomi ve İleum’dan Modifiye “Y” Tip Ortotopik Diversiyon uygulamalarımız, robotik cerrahinin ciddi avantajları nedeniyle giderek artmaktadır. Özellikle uzun boylu ve kilolu hastalarda, diversiyon sırasında ince barsak pedikülünün üretral anastomoz hattına yetişmesinde zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Barsak pedikülü yağlı olgularda bu sorunla daha sık karşılaşılabilmektedir. Total İntrakorporeal olarak Bilateral Sinir Koruyucu ya da Radikal…

Nasıl Çözüyorum? – Prof. Dr. Bülent Oktay

Böbrek nakli, kronik böbrek yetmezliğinin en etkin tedavisidir.  Böbrek nakli, böbrek hastalığının cerrahi tedavisi olduğu için ürologlar tarafından uygulanmalıdır. Bununla birlikte ülkemizde yaklaşık doksan adet böbrek nakli merkezinden sadece 12’sinde sorumlu uzman ürologdur. Üroloji ihtisası içinde vasküler cerrahi rotasyonu olmadığından, böbrek nakli yapılan üroloji klinikleri dışında üroloji uzmanlık eğitimi alanlar, bu noktada eksik kalmaktadır. Böbrek…