Laparoskopik nefrektomide pedikül diseksiyonunda geniş planda çalışmayı nasıl sağlıyorum? – Prof. Dr. M. Öner Şanlı

Laparoskopik nefrektomi, Üroloji pratiğinde en sık yapılan operasyonlardan birisidir. Acıbadem Taksim Hastanesi’nde 5-6 Nisan 2019  tarihinde yapılan zor vakalarda ileri laparoskopik ve robotik cerrahi – Extreme 2019 toplantısında gerçekleştirdiğim parsiyel nefrektomi sırasında; pedikul diseksiyonunda zorlandığım durumlarda kullandığım, böbreğin alt polünün daha fazla mobilizasyonunu amaçlayan cerrahi tekniği göstermiştim. Bu teknik konusunda toplantı sonrasında aldığım geri bildirimler…

Artifisiyel Üriner Sfinkteri Ne Zaman ve Nasıl Uyguluyorum, Komplikasyonlarıyla Nasıl Başaçıkıyorum? – Doç. Dr. Adnan Şimşir

Prostatın gerek hiperplazisi gerekse karsinomunun tedavisi  için uygulanan cerrahi girişimler sonrasında gelişen idrar kaçırma yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir sorundur. Prostatektomi sonrası idrar kaçırma(PSIK) insidansı hernekadar gelişen teknolojiye ve opere olan hastaların yaş ortalamalarının azalmasına bağlı olarak gün geçtikçe azalsa da tüm dünyada önemli ve tedavisi güç bir sorun olmaya devam etmektedir. Erkekte normal…

Dr. Özcan Kılıç: KARAVAN Önemli olan varmak değil, yolda olmaktır

Önemli olan varmak değil, yolda olmaktır Fransızca’da çölde seyahat eden insanlar anlamındaki “caravane” kelimesinden köken almıştır.  Sürekli seyahat eden çingeneler ve gezgin gösteri insanları kullanıyor olsa da ilk karavanı 1880’de İngiltere’de Dr.William Gordon Stables gezi amaçlı yaptırmış, adını Wanderer koymuştur. İngiltere taşrasını gezmiş ve seyahatini ‘The Gentleman Gypsy’ adlı kitabında yayınlamıştır.   Başlık olarak kullandığım…

PNL’de nadir karşılaşılaşılan durum – Uzm. Dr. Mustafa Atak

PNL benim kanımca klasik bir ameliyat değildir. Her operasyon taşın yeri böbrek şekli hidronefroz derecesi ile değişkenlik gösterir. Kaç pnl yaptığımı bilmiyorum ama sayım 2000 civarı olmuştur. 3 kez başıma gelen ve ilk geldiğinde anlam veremediğim ve nasıl çözdüğümü bile bilemediğim 2.ve 3. De tam ne olduğunu anladığım bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bütün hastalar ilk…

PROF. DR. TARIK ESEN: KÜÇÜK SOLİD BÖBREK KİTLELERİNDE MİNİMAL İNVAZİV NEFRON KORUYUCU CERRAHİ: TEKNİK ÖZELLİKLER

GİRİŞ Nefron Koruyucu Cerrahisi (NKC), sürekli genişleyen endikasyonlarla yapılmakta olan, uzun dönem onkolojik sonuçları ile radikal nefrektomiden farksız ancak total böbrek fonksiyonunun korunması açısından özellikle yüksek riskli hastalarda çok daha avantajlı ve bu nedenle ilk önerildiği zorunlu hallerin dışında bugün esasen elektif amaçlarla kullanılan çok önemli bir girişimdir. Kılavuzlar T1a hastalıkta seçkin tedavi olduğunu söylerken,…

Prof. Dr. Levent Türkeri: Prostat Kanseri Tanısında Yeni Bir Dönem: MRI-TRUS Füzyon Kılavuzluğunda Biyopsi

Prostat kanseri tanısı diğer solid organ tümörlerinden önemli farklar göstermektedir.  Bu gün için tanı amacıyla rasgele (belli bir sistematik dahilinde olsa bile) biyopsi yapılan başka bir organ söz konusu değildir. Buna bağlı olarak da birinci basamakta standart kabul edilen 10-12 kor transrektal sistematik biyopsinin tanı etkinliği sınırlıdır. Biyopsi tekniğinde zaman içinde ortaya çıkan gelişmelere ve…