Nörojen mesane olgusunda Pudendal Nöromodülasyon

Yaklaşık 20 yıldır, tethred kord  sendromuna bağlı kronik non-obstrüktif idrar retansiyonu nedeniyle TAK (6-7 kere/gün) uygulayan 38 yaşındaki kadın hastanın, buna bağlı klinik anlamlı tekrarlayan idrar yolu infeksiyonu ve akut pyelonefrit atakları söz konusu idi. Bu veriler ışığında, hastamıza ciddi sakral kemik anomalisi nedeniyle sadece sağ S3 bölgesine 2017 yılında Dr. Rahmi Onur tarafından sakral…

Robotik Üro-onkolojinin Püf Noktaları

“Robotik Üro-onkolojinin Püf Noktaları” isimli bilimsel toplantı 17-18. Mayıs. 2019 tarihlerinde İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesinde başarı ile gerçekleştirildi. Başta prostat ve böbrek tümörleri olmak  üzere mesane , testis, üst üriner sistem ve adrenal tümörlerinde robotik cerrahi uygulamaları her yönüyle tartışıldı. Ayrıca, zor robotik girişimler ve komplikasyonlar oturumları oldukça ilgi gördü. Robotik canlı cerrahilerin ve semi-live…

Radikal Sistektomi

Kas invazif mesane tümörlerinin etkin tedavisinde  radikal sistektomi ameliyatı çok etkin bir rol oynar. Mesane, prostat, seminal veziküller kadında ise uterus birlikte çıkartılır. Lenf diseksiyonu ameliyattta evreleme ve tedavi edici etkiye sahiptir. Mesane çıkartıldıktan sonra üriner diversiyon yapılması gerekmektedir. Kontinan veya inkontinan diversiyon teknikleri uygulanır. Ameliyat sonrası süreci etkileyen en önemli   kısım diversiyon sonrası…