Artifisiyel Üriner Sfinkteri Ne Zaman ve Nasıl Uyguluyorum, Komplikasyonlarıyla Nasıl Başaçıkıyorum? – Doç. Dr. Adnan Şimşir

Prostatın gerek hiperplazisi gerekse karsinomunun tedavisi  için uygulanan cerrahi girişimler sonrasında gelişen idrar kaçırma yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir sorundur. Prostatektomi sonrası idrar kaçırma(PSIK) insidansı hernekadar gelişen teknolojiye ve opere olan hastaların yaş ortalamalarının azalmasına bağlı olarak gün geçtikçe azalsa da tüm dünyada önemli ve tedavisi güç bir sorun olmaya devam etmektedir. Erkekte normal…