Prof. Dr. Tibet Erdoğru: Robotik Total İntrakorporeal Radikal Sistoprostatektomi ve İleum’dan Modifiye “Y” Tip Ortotopik Diversiyon uygulamaları

Robotik Total İntrakorporeal Radikal Sistoprostatektomi ve İleum’dan Modifiye “Y” Tip Ortotopik Diversiyon uygulamalarımız, robotik cerrahinin ciddi avantajları nedeniyle giderek artmaktadır. Özellikle uzun boylu ve kilolu hastalarda, diversiyon sırasında ince barsak pedikülünün üretral anastomoz hattına yetişmesinde zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Barsak pedikülü yağlı olgularda bu sorunla daha sık karşılaşılabilmektedir. Total İntrakorporeal olarak Bilateral Sinir Koruyucu ya da Radikal…

Prof. Dr. Sinan Zeren: Retrograd İntrarenal Cerrahi / Etkinlik ve Emniyet

Endoskopik cihazların incelmesi yanında dayanıklılığının ve defleksiyon özelliklerinin arttırılmış olması, kullanılan yardımcı malzemelerin çeşitliliğinde ve kalitelerindeki artış, video görüntüleme, lazer teknolojisi ve irrigasyon sistemlerindeki gelişmeler günümüzde üreterorenoskopi ile uygulanan retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) endikasyonlarını oldukça genişletmiştir. Kullanımda olan fleksıbl üreterorenoskoplar temel olarak fiberoptik (konvansiyonel) ve dijital diye ikiye ayrılmaktadır. 1980’li yıllarda fiberoptik olarak başlayan cihazlar…