Prof. Dr. M. Öner ŞANLI: Komplike renal kistler için Bosniak sınıflamasının yeniden değerlendirilmesi: Sistematik bir derleme

(Bosniak Classification for Complex Renal Cysts Reevaluated: A systematic review) Komplike renal kistlere yaklaşım, bilgisayarlı tomografi (BT) kullanıma girdiğinden beri Uroloji’nin en uğraştırıcı konularından birisi olmuştur. Renal kistler için BT yardımı ile oluşturulan Bosniak sınıflaması, tanımlandığı 1986 yılından günümüze kadar; pek çok teknolojik gelişmelere rağmen halen “altın standart” sınıflama sistemidir. Bu sınıflama sistemine göre kistler…