Doç. Dr. A. Kadir Tepeler: Medikal ekspulsif tedavi üreter taşlarında gerçekten etkin mi? Öneriler değişiyor mu?

Renal kolik ürolojik kaynaklı acil başvuralarının en sık sebebidir. Genellikle başvuran hastalarda yapılan görüntüleme sonrası en sık rastlanan durum üreter taşlarıdır. Bu hastalarda en sık kullanılan ve Avrupa Üroloji Derneği (EAU) kılavuzları tarafından da önerilen tedavi medikal ekspulsif tedavidir (MET). MET  olarak en çok alfa blokerler (tamsulosin) kullanılsa da, kalsiyum kanal blokerleri (nifedipin), kortikosteroidler ve…